Aktuality

NOVÉ!
Milé aktérky, milí aktéri Olympiády ľudských práv, žiačky, žiaci, učiteľky, učitelia, partneri, podporovatelia, alumni!
Prinášame publikáciu k 20 rokom OĽP. Nájdete v nej užitočné štatistiky, súhrny, školu, víťazky, víťazov, témy pre vašu prácu a prípravu.OĽP 20 rokov publikácia

TÉZY na ústnu časť krajských kôl XXII. ročníka OĽP:


Tézy XXII. OĽP

Prihláška na krajské kolá XXII. OĽPPrihláška do KK OĽP 6.2.2020


Prihláška do KK OĽP 6.2.2020

NOVÉ! VIETE, AKO SPRÁVNE PÍSAŤ?
Príručku BISLA pre písanie esejí ale aj úvah nájdete TU:


Príručka ESEJE, BISLA 2019

Účastníci a účastníčky vzdelávacích podujatí dostanú príručku aj vytlačenú.

Pozývame Vás na tradičné októbrové vzdelávacie podujatia pre stredné školy, 1. - 11.10.2019, rozpis nájdete TU:


VZDELÁVACIE PODUJATIA PRE STREDNÉ ŠKOLY 2019

Podporte kampaň Greenpeace šírením ich videa

https://www.facebook.com/Greenpeace.sk/videos/495278927920029/

Fotogalériu XXI. ročníka Olympiády ľudských práv nájdete na tomto odkaze:

https://www.flickr.com/photos/166000884@N05/sets/72157706716420831

Víťazkou XXI. ročníka Olympiády ľudských práv je Paulína Pečková z Gymnázia M. Kováča v Banskej Bystrici. Víťazke srdečne gratulujeme a výsledkovú listinu veľkého finále nájdete na tomto odkaze:


OĽP XXI. Výsledková listina

Prejav riaditeľa Informačnej služby OSN vo Viedni, Martina Nesirkyho na otvorení celoštátneho kola XXI. r. OĽP v Omšení, 10.4.2019. OĽP bolo spomenuté aj na facebooku UNIS Vienna:
https://www.facebook.com/pg/UNVienna/posts/


OLP XXI. Welcome Remarks (Martin Nesirky)

Kronika Olympiády ľudských práv XX. (2018) na stiahnutie!


Kronika OĽP XX. (2018)

CK OĽP XXI. v Omšení 10. - 12. 4. 2019


Pozvánka a program k CK OĽP XXI.

Plagát

Poster ENPropozície XXI. ročníka OĽP


Príloha č. 1


Príloha č. 2

Delegáciu Olympiády ľudských práv prijal prezident SR Andrej Kiska

Dňa 10. mája 2018 o 14:00 hod. v Grasalkovičovom paláci v Bratislave.

Viac v reportáži denníka Pravda - https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/469190-kiska-ocenil-olympiadu-ludskych-prav

S podporou SK pre UNESCO v SR a v spolupráci s partnermi sa 24. – 25. 11. 2017 konala Zimná škola európanstva, demokracie, ľudských práv.
Program pozri tu:

Program Zimnej školy 2017

Organizačný poriadok Olympiády ľudských práv, účinný od 1.1.2018.

Smernica č. 23/2017 MŠVVaŠ SR o súťažiach pozri https://www.minedu.sk/smernica-c-232017-o-sutaziach_srs/

Organizačný poriadok OĽP

10. – 20. október 2017
Vzdelávacie podujatia pre stredoškolské učiteľky a učiteľov, multiplikátorky a multiplikátorov demokratického občianstva a ľudských práv


Pozvánka s programom

Nová príležitosť pre stredné školy v Slovenskej republike – vzdelávací program Ambasádorská škola Európskeho parlamentu.

Sledujte http://www.ainova.sk/sk/epas_1

Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku organizoval medzinárodnú konferenciu

Neformálna platforma „Učitelia a učiteľky pre Európu“

Počas slávnostného otvorenia celoštátneho kola XVII. ročníka OĽP, 25. marca 2015 sa prítomným prihovorili: Romana Kanovská, štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR a Martin Nesirky, riaditeľ Informačnej služby OSN (UNIS) Viedeň.

„Sloboda znamená zodpovednosť, preto sa jej väčšina ľudí bojí“

 G. B. Shaw

Úvod

Ľudské práva vypovedajú o dôstojnosti človeka, ich porušovanie je preto útokom proti nej, diskrimináciou, ktorá ľudskú dôstojnosť znehodnocuje, ponižuje. Zaoberať sa ľudskými právami znamená preto zaoberať sa aj všetkými formami porušujúcej ich diskriminácie. A nakoľko je Slovensko členskou krajinou Európskej únie, Rady Európy i Organizácie Spojených národov, musí participovať aj na plnení úloh, na ktoré sa tieto inštitúcie v danom kontexte dnes zameriavajú.

 prof. PhDr. Miroslav Kusý, CSc.

 

Olympiádu ľudských práv opustil PhDr. Viliam Dolník, jej spoluzakladateľ, dlhoročný predseda CK OĽP a čestný predseda CK OĽP.

Rozlúčka s dr. Viliamom Dolníkom bude vo štvrtok, 16.1.2020 o 13:30 v Dome smútku v Liptovskom Mikuláši.

Publikácie pre Vás:

Ku krajským kolám XX. r. OĽP prinášame zaujímavé štatistiky z doterajších celoštátnych ročníkov. Školy a súťažiaci, čítajte – nájdete sa v nich. Prinášame aj iné súhrnné dáta OĽP, inšpirácie pre edukáciu a súťaž ako aj vzorku modelových prípadov/situácií z celoštátnych kôl.

Príručka OĽP 2017

Právo na vzdelanie
na webe Štátneho pedagogického ústavu


Slovník ľudských práv


Vybrané texty k ľudským právam